Nyheter i Qlik Sense September 2017

Qlik har som vi tidigare berättat gått från versionsnummer till månads-versioner av Sense. Den senaste heter September 2017 och innehåller många bra nyheter:

Vattenfallsdiagram
En helt ny graftyp som ger oss samma möjligheter med en vattenfallsdiagram som vi har i QlikView. Vattenfall byggs upp genom att skjuta upp eller ned staplar som visualiserar hur något värde byggs upp.

Visa/dölj i pivot-tabell
Denna nya funktioner ger användaren möjlighet att kunna öppna och stänga alla rader i en kolumn. Användaren högerklickar på kolumnen och väljer att visa eller dölja samtliga värden.

Dynamiska kolumnrubriker
Ytterligare än mycket efterlängtad funktion är att kunna sätta rubriker på uttryck, t.ex. i kolumnrubriker i tabeller, dynamiskt. Det vill säga, namnen räknas ut utifrån det aktuella urvalet. Till exempel kan nu en kolumn ha rubriker ”Sales Amount 2017-07” eller ”Budget Amount EUR” där ”2017-07” och ”EUR” byts ut beroende på användarens val.

Förbättringar till Data Manager
Data Manager är det verktyg som låter en användare att ta in data i Sense utan att behöva förstå hur man utvecklar. Med hjälp av Data Manager kan man till exempel läsa in data från en Excel-fil, förändra kolumner och gruppera värden. Nu kan man även göra kombination av data, till exempel slå samman data från flera Excel-filer i samma tabell. Ingen kod behöver skrivas för detta!

Offline-app till iOS
Om du reser mycket och sitter utan Internet kommer detta tillägg vara intressant för dig. Med hjälp av detta kan du i förväg ladda ner en offline-version av en app för att kunna köra på din iPhone eller iPad utan tillgång till företagsnätverket.

Certifierade tillägg
Qlik har börjat certifiera tillägg utvecklade av externa parter. Detta gör tilläggen tryggare att använda. Vi har testat de certifierade tilläggen. Mer information hittar ni här:
Tabs: Ett tillägg för att dölja och visa objekt i en behållare
– ShowHide: Ytterligare ett tillägg för att dölja och visa objekt i en behållare
qsVariable: Olika sätt för en användare att sätta värden i en variabel
Sheet Navigation + Actions: Lägg till knappar med olika funktioner

Tabs: Behållare-tillägg till Qlik Sense

Detta tillägg är ett av Qliks certifierade tillägg. Med tillägget får användaren en möljlighet att välja mellan olika objekt på skärmen på samma sätt som med en container i QlikView.

Uppsättningen går till så att man placerar ett tilläggsobjekt på skärmen och sedan väljer man hur många olika objekt som man ska kunna se. Därefter ställer man in namnen på flikarna (det går för närvarande inte att ha dynamiska namn) och pekar ut objekten bland Master-objekt.

Uppsättningen går smidigt och funktionaliteten kompletter Sense’s grundfunktioner väl. Objekten fungerar som vanligt och användaren kan också exportera information.

Tilläggets sida på Qlik Branch: Länk

Sheet Navigation + Actions: Tillägg för Sense

Detta tillägg är ett av Qliks certifierade tillägg. Med tillägget får man en knapp som man kan konfigurera att göra olika saker när användaren klickar på den. T.ex. gå till nästa flik, ta bort alla urval, välj något i ett fält etc. Det allra mesta är funktioner som man kan göra med vanliga knappar och val i Qlik Sense, men t.ex. sätta ett värde i en variabel går inte utan ett tillägg. Dessutom kan man utföra två händelser efter varandra – t.ex. ta bort alla urval och välj Sverige i Land.

En annan situation när det här tillägget kan vara användbart är om man använder single configurator och vill att användaren ska kunna byta flik.

Knapparna kan ha olika färger och också ha ikoner.

Tilläggets sida på Qlik Branch: Länk

qsVariable: Variabel-tillägg för Qlik Sense

En av de första tilläggen som certifierades av Qlik är qsVariable av Erik Wetterberg. Tillägget låter användare styra variabler med hjälp av ett stort antal olika inställningar: knappar, input, drop-downs och sliders. Variablerna i sin tur kan styra inställningar i beräkningar och viss layout.

Vi brukar vara försiktiga med att använda tillägg i våra kundapplikationer, men då detta tillägg nu är certifierat av Qlik är det mer lämpligt. Ett exempel där vi använt detta är att låta användaren styra hur många månaders rullande snitt som önskas.

Tilläggets sida på Qlik Branch: Länk