qsVariable: Variabel-tillägg för Qlik Sense

En av de första tilläggen som certifierades av Qlik är qsVariable av Erik Wetterberg. Tillägget låter användare styra variabler med hjälp av ett stort antal olika inställningar: knappar, input, drop-downs och sliders. Variablerna i sin tur kan styra inställningar i beräkningar och viss layout.

Vi brukar vara försiktiga med att använda tillägg i våra kundapplikationer, men då detta tillägg nu är certifierat av Qlik är det mer lämpligt. Ett exempel där vi använt detta är att låta användaren styra hur många månaders rullande snitt som önskas.

Tilläggets sida på Qlik Branch: Länk