Tabs: Behållare-tillägg till Qlik Sense

Detta tillägg är ett av Qliks certifierade tillägg. Med tillägget får användaren en möljlighet att välja mellan olika objekt på skärmen på samma sätt som med en container i QlikView.

Uppsättningen går till så att man placerar ett tilläggsobjekt på skärmen och sedan väljer man hur många olika objekt som man ska kunna se. Därefter ställer man in namnen på flikarna (det går för närvarande inte att ha dynamiska namn) och pekar ut objekten bland Master-objekt.

Uppsättningen går smidigt och funktionaliteten kompletter Sense’s grundfunktioner väl. Objekten fungerar som vanligt och användaren kan också exportera information.

Tilläggets sida på Qlik Branch: Länk