Sheet Navigation + Actions: Tillägg för Sense

Detta tillägg är ett av Qliks certifierade tillägg. Med tillägget får man en knapp som man kan konfigurera att göra olika saker när användaren klickar på den. T.ex. gå till nästa flik, ta bort alla urval, välj något i ett fält etc. Det allra mesta är funktioner som man kan göra med vanliga knappar och val i Qlik Sense, men t.ex. sätta ett värde i en variabel går inte utan ett tillägg. Dessutom kan man utföra två händelser efter varandra – t.ex. ta bort alla urval och välj Sverige i Land.

En annan situation när det här tillägget kan vara användbart är om man använder single configurator och vill att användaren ska kunna byta flik.

Knapparna kan ha olika färger och också ha ikoner.

Tilläggets sida på Qlik Branch: Länk