Tabs: Behållare-tillägg till Qlik Sense

Detta tillägg är ett av Qliks certifierade tillägg. Med tillägget får användaren en möljlighet att välja mellan olika objekt på skärmen på samma sätt som med en container i QlikView.

Uppsättningen går till så att man placerar ett tilläggsobjekt på skärmen och sedan väljer man hur många olika objekt som man ska kunna se. Därefter ställer man in namnen på flikarna (det går för närvarande inte att ha dynamiska namn) och pekar ut objekten bland Master-objekt.

Uppsättningen går smidigt och funktionaliteten kompletter Sense’s grundfunktioner väl. Objekten fungerar som vanligt och användaren kan också exportera information.

Tilläggets sida på Qlik Branch: Länk

Sheet Navigation + Actions: Tillägg för Sense

Detta tillägg är ett av Qliks certifierade tillägg. Med tillägget får man en knapp som man kan konfigurera att göra olika saker när användaren klickar på den. T.ex. gå till nästa flik, ta bort alla urval, välj något i ett fält etc. Det allra mesta är funktioner som man kan göra med vanliga knappar och val i Qlik Sense, men t.ex. sätta ett värde i en variabel går inte utan ett tillägg. Dessutom kan man utföra två händelser efter varandra – t.ex. ta bort alla urval och välj Sverige i Land.

En annan situation när det här tillägget kan vara användbart är om man använder single configurator och vill att användaren ska kunna byta flik.

Knapparna kan ha olika färger och också ha ikoner.

Tilläggets sida på Qlik Branch: Länk

qsVariable: Variabel-tillägg för Qlik Sense

En av de första tilläggen som certifierades av Qlik är qsVariable av Erik Wetterberg. Tillägget låter användare styra variabler med hjälp av ett stort antal olika inställningar: knappar, input, drop-downs och sliders. Variablerna i sin tur kan styra inställningar i beräkningar och viss layout.

Vi brukar vara försiktiga med att använda tillägg i våra kundapplikationer, men då detta tillägg nu är certifierat av Qlik är det mer lämpligt. Ett exempel där vi använt detta är att låta användaren styra hur många månaders rullande snitt som önskas.

Tilläggets sida på Qlik Branch: Länk