Nyheter i Qlik Sense September 2017

Qlik har som vi tidigare berättat gått från versionsnummer till månads-versioner av Sense. Den senaste heter September 2017 och innehåller många bra nyheter:

Vattenfallsdiagram
En helt ny graftyp som ger oss samma möjligheter med en vattenfallsdiagram som vi har i QlikView. Vattenfall byggs upp genom att skjuta upp eller ned staplar som visualiserar hur något värde byggs upp.

Visa/dölj i pivot-tabell
Denna nya funktioner ger användaren möjlighet att kunna öppna och stänga alla rader i en kolumn. Användaren högerklickar på kolumnen och väljer att visa eller dölja samtliga värden.

Dynamiska kolumnrubriker
Ytterligare än mycket efterlängtad funktion är att kunna sätta rubriker på uttryck, t.ex. i kolumnrubriker i tabeller, dynamiskt. Det vill säga, namnen räknas ut utifrån det aktuella urvalet. Till exempel kan nu en kolumn ha rubriker ”Sales Amount 2017-07” eller ”Budget Amount EUR” där ”2017-07” och ”EUR” byts ut beroende på användarens val.

Förbättringar till Data Manager
Data Manager är det verktyg som låter en användare att ta in data i Sense utan att behöva förstå hur man utvecklar. Med hjälp av Data Manager kan man till exempel läsa in data från en Excel-fil, förändra kolumner och gruppera värden. Nu kan man även göra kombination av data, till exempel slå samman data från flera Excel-filer i samma tabell. Ingen kod behöver skrivas för detta!

Offline-app till iOS
Om du reser mycket och sitter utan Internet kommer detta tillägg vara intressant för dig. Med hjälp av detta kan du i förväg ladda ner en offline-version av en app för att kunna köra på din iPhone eller iPad utan tillgång till företagsnätverket.

Certifierade tillägg
Qlik har börjat certifiera tillägg utvecklade av externa parter. Detta gör tilläggen tryggare att använda. Vi har testat de certifierade tilläggen. Mer information hittar ni här:
Tabs: Ett tillägg för att dölja och visa objekt i en behållare
– ShowHide: Ytterligare ett tillägg för att dölja och visa objekt i en behållare
qsVariable: Olika sätt för en användare att sätta värden i en variabel
Sheet Navigation + Actions: Lägg till knappar med olika funktioner